Varmt hemma?

När man skall ställa in det hela med hemet så kan man också se till att göra något mer för alla andra och jag tror att det mer handlar om att göra något mer som fungerar för alla fastigheter och det handlar om värmesystem i fastigheter som fungerar bra för alla andra vilket vi tycker om och gillar och det är livsviktig att ha ett bra sådant system. Ja, man skall gärna se till att göra något bra för alla andra och jag tror att det också kan göra sådant för alla som både kan och vill detta. Ja, det handlar om att man gör något mer samtidigt som man har det fungerande.